SKP Institute of Technology கல்லூரி சேர்மன் திரு.K.கருணாநிதி அவர்கள் கலைஞர், ஸ்டாலின் ,நா.முத்துக்குமார் மற்றும் பலருடனான தன் அனுபவங்களை பகிர்ந்துகொண்ட சிறப்பு நிகழ்ச்சி தொகுப்பு கதையாடல் with தோட்டா ஜகன்

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *